ร้านค้าส่ง

จังหวัด ร้านค้า อำเภอ เบอร์โทร
กรุงเทพมหานคร ร้านพรชัย พานิช บางบอน 02-416-3998 , 02-898-0200
กรุงเทพมหานคร ร้านบาทาดี สัมพันธวงศ์ 02-225-0572
กรุงเทพมหานคร ร้านสุทัสนาภรณ์ จอมทอง 02-893-2739
กรุงเทพมหานคร ร้านชัยเจริญ สัมพันธวงศ์ 02-221-6332
กรุงเทพมหานคร ร้านเม้งเฮงฮวด สัมพันธวงศ์ 02-2226593
กรุงเทพมหานคร ร้านสุร - เฉลิมภัณฑ์ ป้อมปราบศัตรูพ่าย 02-2218308, 02-2225254
กรุงเทพมหานคร ร้านอมรรัตน์ สูนพิพัฒน์สกุล ( ป.รุ่งโรจน์ ) จอมทอง 02-4683619, 02-4682142
กรุงเทพมหานคร ร้านหลอเจริญ จอมทอง 02-4687531
สิงห์บุรี ร้านศรีเมืองสิงห์ เมือง 036-512198
สระบุรี ร้านสิริแสงทักษิณ (ย่งเต็กอัง) เมือง 036-212028
ชลบุรี ร้านเตียฮั่วเชียง เมือง 038-282061
ระยอง ร้านโต๋วจิบง้วน เมือง 038-611082
นครราชสีมา ร้านโคราชง่วนเจ็งหลง เมือง 044-241805
นครราชสีมา ร้านบัวใหญ่ไทยวัฒนาพานิช บัวใหญ่ 044-461159
บุรีรัมย์ ร้านชัยฟ้า เมือง 044-612122
ศรีสะเกษ ร้านชวนสมัย กันทรลักษณ์ 045-661-091
อุบลราชธานี ร้านไทยสงวนอุบลฯ เมือง 045-254088
ขอนแก่น ร้านสหธิปพงษ์ เมือง 043-321928
อุดรธานี ร้านลี่ง่วนไถ่ เมือง 042-222-018, 042-243-472
ร้อยเอ็ด ร้านวิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด เมือง 043-511580
ร้อยเอ็ด ร้านชัยวุฒิพานิช เมือง 043-511578
นครพนม ร้านศรีอมฤต เมือง 042-512397
เชียงใหม่ ร้านเมืองพิงค์ เมือง 053-508586
ลำปาง ร้านท่งเซ่งจั่น เมือง 054-222272
เชียงราย ร้านคลังรองเท้ารุ่งเจริญ เมือง 053-718983
นครสวรรค์ ร้านเสริมเจริญ เมือง 056-221825
กำแพงเพชร ร้านโสธรการค้า เมือง 055-713-583
ตาก ร้านแสงโชคชัย แม่สอด 055-532586
สุโขทัย ร้านหมิงเจริญ เมือง 055-621532
พิษณุโลก ร้านนายชอบ เมือง 055-335-018
ราชบุรี ร้านเตียเจียบฮวด บ้านโป่ง 032-211009
ราชบุรี ร้านเอส.พี. แอนด์ เอส.เอ็ม. บ้านโป่ง 032-344461
สมุทรสาคร ร้านสง่าพาณิชย์ เมือง 038-411555
สมุทรสาคร ร้านเหรียญทอง กระทุ่มแบน 02-840-3001
เพชรบุรี ร้านแสงทวี เมือง 032-425861
เพชรบุรี ร้านพรพิมล ทุ่งใหญ่ 032-461-324
ภูเก็ต ร้านสินเจริญ เมือง 076-213-285, 076-214-798
ระนอง ร้านกิจเสรี เมือง 055-511164
ชุมพร ร้านไทยเจริญพานิช 2 เมือง 077-511070
พัทลุง ร้านกรุงทองพัทลุง เมือง 074-613262