ร้านค้าส่ง

จังหวัด ร้านค้า อำเภอ เบอร์โทร
กรุงเทพมหานคร ร้านหล่อเจริญ 096-2419635
กรุงเทพมหานคร ร้านพรชัย พานิช 02-416-3998 , 02-898-0200
กรุงเทพมหานคร ร้านบาทาดี 02-2250572
กรุงเทพมหานคร ร้านสุทัสนาภรณ์ 02-893-2739
กรุงเทพมหานคร ร้านชัยเจริญ 02-221-6332
กรุงเทพมหานคร ร้านเม้งเฮงฮวด 02-2226593
กรุงเทพมหานคร ร้านสุร - เฉลิมภัณฑ์ 02-2218308, 02-2225254
กรุงเทพมหานคร ร้านป.รุ่งโรจน์ 02-4683619, 02-4682142
กำแพงเพชร ร้านโสธรการค้า 055-713-583
ขอนแก่น ร้านสหธิปพงษ์ 043-321928
เชียงใหม่ ร้านเมืองพิงค์ 053-508586
เชียงราย ร้านคลังรองเท้ารุ่งเจริญ 053-718983
เพชรบุรี ร้านแสงทวี 032-425861
เพชรบุรี ร้านพรพิมล 032-461-324
ชลบุรี ร้านเตียฮั่วเชียง 038-282061
ชุมพร ร้านไทยเจริญพานิช 2 077-511070
ตาก ร้านแสงโชคชัย 055-532586
นครราชสีมา ร้านโคราชง่วนเจ็งหลง 044-241805
นครราชสีมา ร้านบัวใหญ่ไทยวัฒนาพานิช 044-461159
นครสวรรค์ ร้านเสริมเจริญ 056-221825
บุรีรัมย์ ร้านชัยฟ้า 044-612122
พัทลุง ร้านกรุงทองพัทลุง 074-613262
พิษณุโลก ร้านนายชอบ 055-335-018
ภูเก็ต ร้านสินเจริญ 076-213-285, 076-214-798
ร้อยเอ็ด ร้านวิบูลย์พาณิชย์ร้อยเอ็ด 043-511580
ร้อยเอ็ด ร้านชัยวุฒิพานิช 043-511578
ระนอง ร้านกิจเสรี 055-511164
ระยอง ร้านโต๋วจิบง้วน 038-611082
ราชบุรี ร้านเตียเจียบฮวด 032-211009
ราชบุรี ร้านเอส.พี. แอนด์ เอส.เอ็ม. 032-344461
ลำปาง ร้านท่งเซ่งจั่น 054-222272
ศรีสะเกษ ร้านชวนสมัย 045-661-091
สมุทรสาคร ร้านสง่าพาณิชย์ 038-411555
สระบุรี ร้านสิริแสงทักษิณ (ย่งเต็กอัง) 036-212028
สิงห์บุรี ร้านศรีเมืองสิงห์ 036-512198
อุดรธานี ร้านลี่ง่วนไถ่ 042-222-018, 042-243-472
อุบลราชธานี ร้านไทยสงวนอุบลฯ 045-254088
พิษณุโลก ร้านแหลมทอง 1 เมืองพิษณุโลก 086-7361309, 081-4421019 , 055-259352
พิษณุโลก ร้านศูนย์นักเรียน แหลมทอง เมืองพิษณุโลก 055-214-315