นันยาง พิทักษ์๖๑ Limited Edition 2018

นันยาง พิทักษ์๖๑ Limited Edition 2018

เนื่องในโอกาสวันป่าไม้โลก (21 มีนาคม) 
นันยางได้ออกรองเท้ารุ่น “พิทักษ์ ๖๑ ลิมิเต็ดอิดิชั่น” 
รายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้พนักงานพิทักษ์ป่า

ได้ยอดเงินจำนวน 500,000 บาทมอบให้พนักงานพิทักษ์ป่า ผ่านกองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปใช้เป็นสวัสดิการพนักงานพิทักษ์ป่า ซื้ออาหารและรักษาพยาบาล

ผลิตจำนวน 500 คู่ จำหน่ายราคา 1,000 บาท ทางออนไลน์

เริ่มเปิดจองวันที่ 1 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น.
มีผู้จองครบจำนวนเวลา 10.00.30 น. (30 วินาที)